4
4
2
3
4
PLAY VIDEO
ประวัติความเป็นมา

hlweibo

แนะนำบริษัทชัยพัฒนากรุ๊ป Sina Weibo


แนะนำบริษัทชัยพัฒนากรุ๊ป


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด (Chaipattana (Group) Co.Ltd) ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่จังหวัดระยองของประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายและมีความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ทุนจดทะเบียนของบริษัท(ชำระจริง) รวม 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดระยอง ธุรกิจหลักของบรัษัทฯ คือ พัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์  ในอนาคตข้างหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา   ของบริษทฯ ทางบริษัทฯ จะขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม โรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบเครื่องตกแต่ง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   ติดกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตั้งสาขาสำนักงานในนครกวางโจว ประเทศจีนด้วย ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินหลายแปลงในจังหวัดระยอง ในจำนวนนี้ แปลงที่ดินที่ติดถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองระยอง ได้มีการสร้างเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เชิงพาณิชย์ และใก้ลจะเสร็จงานและเปิดขาย  ส่วนโครงการชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (Chaipattana  infinity) ซึ่งเป็นคอนโดมีเนียมชั้นนำกำลังอยู่ระหว่างการวางแผน เมื่อสร้างเสร็จจะถือได้ว่าเป็นหลักเขตริมทะเลของเมืองระยอง  นอกจากนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง(HSR)ในประเทศไทย บริษัทฯ ยังมีแผนจะก่อสร้างคอมเพล็กซ์เอนกประสงค์อยู่ข้างๆ สแควร์สถานีรถไฟความเร็วสูงในเมืองระยองด้วย

บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด จะตั้งเสาหลักไว้ในประเทศไทย ยึดมั่นในทฤษฎีการบริหารงานที่มี “ความสร้างสรรค์  ความพัฒนา  ความซื่อสัตย์  และ ความอุทิศตน” และยึดมั่นในหลักการการทำงานที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศและไม่ย่อท้อ โดยมุ่งพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทที่มีทัศนวิสัยยาวไกลแบบสากล มีประสิทธิภาพ  สูง และมีระบบการจัดการที่ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้คือ พัฒนาเป็บบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  


บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด  ได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการแก่ลูกค้า คือ ”ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยกระดับความประทับใจของลูกค้า”  พยายามให้บริการรอบด้านที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อช่วยจัดสร้าง”ที่อยู่อาศัยในฝัน” ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน พยายามจัดสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีคุณภาพสูง ให้บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรแก่ลูกค้า ยกระดับแบรนด์”ชัยพัฒนา” ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อสร้างโครงการ”ชัยพัฒนา” ที่มีคุณภาพชั้นนำในอนาคข้างหน้าต่อไปติดต่อเรา
ชื่อ นามสกุล
ติดต่อเรา
รายละเอียด
รหัสความปลอดภัย